https://drive.google.com/file/d/0B07H5MgEPd_xYzVqeXpucVBZUDg/edit?usp=sharing

དཀར་ཆག།

  • སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་ལས་འཕྲོས་པའི་ནང་པ་དང་ཚན་རིག་དབར་གྱི་མཐོང་སྣང་། ༼གྲགས་པ་ཐོགས་མེད།༽
  • ཚད་མ་དང་ཚན་རིག་དབར་གྱི་ཞི་འགྲིག ༼ཨ་མཆོག་སྤྲུལ་སྐུ།༽
  • རླབས། ༼ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ།༽
  • བེམ་གཟུགས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་རང་བཞིན། ༼ན་ག་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར།༽
  • སྲ་གཟུགས། ༼ན་ག་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར།༽
  • གཤེར་གཟུགས། ༼ན་ག་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར།༽
  • རླུང་གཟུགས་དང་གཞན་གཟུགས། ༼ན་ག་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར།༽
  • དུས་དེབ་དང་འབྲེལ་བའི་མི་སྣ་ངོ་སྤྲོད།

Post a Comment

Previous Post Next Post