https://drive.google.com/file/d/0B07H5MgEPd_xc3RCeWZLUFNzSkk/edit?usp=sharing

དཀར་ཆག།

  • ཚན་རིག་པ་ཞིག་གིས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་ཆེད་རྩོམ། ལེའུ་གཉིས་པ། ༼དབྱེག་ཀྲི་པེའོ།༽
  • ཆོས་རིག་དང་ནང་ཆོས་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན་འགའ། ༼དགའ་ཀླུ་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ།༽
  • ནུས་ཤུགས་ཉར་ཚགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག ༼བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ།༽
  • ལས་ཀ་དང་ནུས་ཤུགས། ༼པདྨ་རྒྱལ་མཚན།༽
  • དངོས་ཁམས་རིག་པའི་གཞི་རིམ་རྣམ་གཞག ༼ཚེ་དབང་བུ་འཁྲིད་དང་ཐུབ་བསྟན་རི་རྐེད།༽
  • འཐེན་ཤུགས། ༼ན་ག་སརྒྱས་བསྟན་དར།༽
  • རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་སོགས་ཀྱི་མི་སྣ་ངོ་སྤྲོད།

Post a Comment

Previous Post Next Post