https://drive.google.com/file/d/0B07H5MgEPd_xZUpleW9PcG1iaU0/edit?usp=sharing

དཀར་ཆག།

  • ཚན་ཆོས་གཉིས་ཀར་གུ་ཡངས་ཀྱི་བསམ་བློ་ལྡན། ༼༸གོང་ས་མཆོག༽
  • འོད། ༼ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ།༽
  • ཐད་ཐིག་མིན་པའི་འགུལ་བསྐྱོད། ༼བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ།༽
  • ཚན་ཆོས་བར་གྱི་བགྲོ་གླེང་། ༼དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ།༽
  • སོར་གནས་གློག་རྒྱུན་རིག་པ། ༼མཚམས་གཅོད་སྒྲོལ་མ།༽
  • ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཨ་རིའི་ཚན་རིག་མཁས་ཅན་མང་ཆེ་བས་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱེད་བཞིན་པ།
  • ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ། ༼ན་ག་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར།༽
  • དུས་དེབ་དང་འབྲེལ་བའི་མི་སྣ་ངོ་སྤྲོད།

Post a Comment

Previous Post Next Post