ཨི་མི་ལི་ཡ་ན་ཐོ་མ་སི། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དོན་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་འབྲེལ་བ་དང་། བྱམས་བརྩེ། མཐུན་འགྱུར་གྱི་གལ་གནད་ཆེ་ཚུལ། ཨ་རིའི་སྦར་ཀེ་ལེའི་རླབས་ཆེན་གྱི་བཟང་པོའི་ཚན་རིག་ལྟེ་གནས་ཁང་། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རིག་པ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ། ཐེངས་གསུམ་པ།

Post a Comment

Previous Post Next Post