ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། ཆ་སྙོམས་པ། བདེ་ཐབས།
ཚན་རིག་པ་དང་ནང་པའི་མཁས་དབང་དབར་གྱི་བགྲོ་གླེང་།
མཐུན་འགྲིག་དང་བདེ་སྐྱིད།
འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རིག་པ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ། ༣

Post a Comment

Previous Post Next Post