ཚན་རིག་འཛིན་གྲྭ། བརྗོད་གཞི། - དབང་རྩ་ཚན་རིག་གི་ངོ་སྤྲོད། སློབ་ཁྲིད་བྱེད་མཁན། - བསྟན་འཛིན་དཔལ་སྒྲོན་དང་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན།

Post a Comment

Previous Post Next Post