རྟེན་འབྲེལ་གྱི་འཇིག་རྟེན་ཁམས།
བཞུགས་མོལ་བཀའ་བསྡུར་བཞི་པ།
མཐུན་འགྲིག་དང་བདེ་སྐྱིད།
ཚན་རིག་པ་དང་ནང་པའི་མཁས་དབང་དབར་གྱི་བགྲོ་གླེང་།
འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རིག་པ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐེངས་གསུམ་པ།(༢༠༡༤)

Post a Comment

Previous Post Next Post