བདེ་སྐྱིད།
ཟི་ལིང་སྟོང་འཁོར་རིན་པོ་ཆེ།
འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རིག་པ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐེངས་གསུམ་པ།(༢༠༡༤)
ཚན་རིག་པ་དང་ནང་པའི་མཁས་དབང་དབར་གྱི་བགྲོ་གླེང།
མཐུན་འགྲིག་དང་བདེ་སྐྱིད།

Post a Comment

Previous Post Next Post