དགེ་བཤེས་བསྟན་པ་འཕགས་མཆོག། འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རིག་པ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐེངས་གཉིས་པ།(༢༠༡༣) ཤེས་རྟོགས་དང་ལག་ལེན།

Post a Comment

Previous Post Next Post