ཨ་ཡན། ཌུར་ཧམ། 
ཚད་རྡུལ་ཤུག་རིགས་ཀྱི་འགྲེལ་ལུགས། 
འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རིག་པ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐེངས་བདུན་པ།(༢༠༡༨)

Post a Comment

Previous Post Next Post