https://drive.google.com/file/d/0B07H5MgEPd_xVEVGRGRJNFVHV1U/edit?usp=sharing

དཀར་ཆགས།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་འཕྲིན།
ཆེད་དུ་བརྗོད་པ།
ཚན་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད།
བོད་ཀྱི་ཚན་རིག་དུས་དེབ་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད། ༼ཨ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ།༽
ས་ཡན་སི་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ལ་དཔྱད་པ། ༼

Post a Comment

Previous Post Next Post