NASA ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་མཁའ་འགྲུལ་དང་འཇིག་རྟེན་འཕུར་བསྐྱོད་ལས་ཁུངས་ནས་བཟོས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ས་ཁྲ།

Post a Comment

Previous Post Next Post