ཕབས་ལེན་དང་བལྟ་ཀློག

དྲ་ཐག  http://goo.gl/5VElsi

དཔེ་དེབ་ནང་དོན།

དབང་རྩའི་ཚན་རིག་ནང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་འཇོག་ཚུལ་དང་། ཀླད་པའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སེམས་ཀྱི་མྱོང་བ་སྐྱེ་ཚུལ། དེ་བཞིན་ནུབ་ཕྱོགས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་སེམས་ཁམས་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཁག་དཔྱད་ཐབས་གང་གི་སྒོ་ནས་གཏན་འབེབ་བྱེད་ཚུལ་བཅས་ཡིན། 

དཔེ་དེབ་མིང་། ཀླད་ཆེན་དང་སེམས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལ་དཔྱད་པ།

རྩོམ་པ་པོ། རྨེ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།

Post a Comment

Previous Post Next Post