སྤེལ་མཁན། : tsenrig 7/11/2013

དྲ་ཐག  https://drive.google.com/file/d/0B07H5MgEPd_xY2lEcTRmOUNqY3c/view?usp=sharing

དཔེ་དེབ་མིང་། ཚེན་རིག་གི་ཤེས་བྱ་།  

ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་ཕབ་སྒྱུར་བྱེད་མཁན། ཀརྨ་ཐུབ་བསྟན།

མཆན་ཞོགས།

རྩོམ། RSS | མཆན། RSS

༺ དཔར་སྐྲུན་དག་དབང་། © 2014 www.scienceintibetan.org དྲ་ཚིགས་བཟོ་མཁན། བསོད་ནམས་ཟླ་བ།