སྤེལ་མཁན། : scienceintibetan 2/10/2006


ཀརྨ་ཐུབ་བསྟན།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་སློབ་ཐོན་བྱུང༌། ༢༠༠༦ ལོར་ལྡི་ལི་མཐོ་སློབ་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན་རྗེས་རྡ་ས་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ཟླ་དྲུག་རིང་འགྱུར་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་དང་ལོ་དེའི་ཟླ་བ་བཅུ་པ་ནས་ད་བར་འདི་ག་ཚན་རིག་སྡེ་ཚན་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་མུས་ཡིན།

གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་། diedecent@hotmail.comབསྟན་འཛིན་དཔལ་སྒྲོན།

རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་དང་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ནས་ཚན་རིག་ཐོག་གཞི་རིམ་སློབ་གྲཱ་འགྲིམས་པ་དང༌། ལྡི་ལི་མཐོ་སློབ་ནས་སྐྱེ་ལྡན་(སེམས་ཅན)ཚན་རིག་སློབ་མཐར་ཕྱིན་པ་དང་། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ནས་ད་བར་འདི་ག་ཚན་རིག་སྡེ་ཚན་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་མུས་ཡིན།

གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་། tpaldonkinga@gmail.com


ཀརྨ་བརྩོན་འགྲུས།


ཀརྨ་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་སྐྱེ་ལྡན་ཚན་རིག་ཐོག་སློབ་དཔོན་གྱི་བསླབ་པ་མཐར་སོན་བྱུང་བ་དང་། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་འདི་ག་ཚན་རིག་སྡེ་ཚན་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་མུས་ཡིན།


གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་། ktsundu@gmail.com


བསྟན་འཛིན་ཀུན་ཁྱབ། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་མ་སུ་རི་བསྟན་སློབ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་སློབ་ཐོན་བྱུང་། ༢༠༡༥ ལོར་ཨིན་ཌོ་གལོ་བལ་ནས་ཀམ་
པུཊར་བཟོ་བསྐྲུན་རིག་གནས་
ཐོག་སློབ་མཐར་ཕྱིན་པ་དང་། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནས་ད་བར་འདི་ག་ཚན་རིག་སྡེ་ཚན་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་མུས་ཡིན་།


གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་། tenzinkunkyab5@gmail.com
ཚེ་དབང་རིག་འཛིན།


ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་བོད་ནས་རྒྱ་གར་ནང་གསར་དུ་འབྱོར། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བསླབ་པ་མཐར་སོན་བྱུང་། དེ་རྗེས་ལོ་ལྔའི་རིང་ལྡི་ལི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་སྐྱེ་ལྡན་ཚན་རིག་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཚན་རིག་སྡེ་ཚན་ནང་ཕྱག་ལས་བྱེད་འགོ་བཙུགས།གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་། tsewangrinzin01@gmail.com

འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རིག་པ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐེངས་བདུན་པ། ༢༠༡༨

༺ དཔར་སྐྲུན་དག་དབང་། © 2014 www.scienceintibetan.org དྲ་ཚིགས་བཟོ་མཁན། བསོད་ནམས་ཟླ་བ།